สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู

  • รายได้ : ไม่กำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกิน 5% ต่อปี
  • อายุผู้กู้ : ไม่กำหนด

สินเชื่อฟื้นฟู 2566 พร้อมบอกข้อมูลสินเชื่ออย่างละเอียดในตอนนี้

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อฟื้นฟู 250,000 ล้านบาท!


สินเชื่อฟื้นฟู 2566 คือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนการดำเนินมาตรการสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทั้งสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ คือการช่วยเหลือธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแต่ประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่องทางการเงินช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบ โดยให้สินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป สินเชื่อฟื้นฟูหรือสินเชื่อผู้ประกอบการจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ในปี 2023/2566 คาดว่ายังมีผู้ประกอบการอีกมากมายที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เพื่อจะขอสินเชื่อฟื้นฟูและนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับ

ธุรกิจที่ตนเองทำอยู่ รวมถึงสินเชื่อฟื้นฟู pantipและเจ้าของธุรกิจที่ประสบปัญหาสามารถยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือธนาคารได้หลายแห่ง ซึ่งเป็นสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้กำหนดวงเงินและงบประมาณไว้ทั้งหมดจำนวน 250,000 ล้านบาท ให้เป็นสินเชื่อฟื้นฟู 2566


สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อผู้ประกอบการมีธนาคารไหนบ้าง?


ถ้าถามว่าสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ของปี 2023/2566 นี้ มีธนาคารไหนบ้าง สำหรับโครงการสินเชื่อฟื้นฟูมีธนาคารและสถาบันทางการเงินหลายแห่งได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ

เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานให้มากขึ้นโดยมีสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการและให้มีการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูกับเจ้าของธุรกิจเพื่อการนำเงินทุนหมุนเวียนซึ่งได้แก่ สินเชื่อฟื้นฟู sme bank ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งและสินเชื่อฟื้นฟู rl ยังมีอีกหลายธนาคารที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทย, ออมสิน, กรุงไทยและอีกหลายธนาคารที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นกู้เงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากธนาคารต่าง ๆ ได้ตามสะดวก จะเห็นได้ว่าสินเชื่อฟื้นฟูทำหน้าที่ออกมาได้เป้นอย่างดี ประชาชนเจ้าของธุรกิจต่างๆประสบปัญหาการเงินก็ต้องการเงินทุนในการเดินหน้าต่อแน่นอน


ลงทะเบียนขอสินเชื่อฟื้นฟู ปี 2566/2023 กันเลย


มาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจใครบ้างที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อฟื้นฟูได้บ้าง ผู้ที่จะขอลงทะเบียนได้ คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้แต่ต้องมีการจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการเงินและไม่เป็นตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ สามารถยื่นกู้ได้นะ ซึ่งผู้กู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจนั้น ถ้าหากเป็นลูกหนี้เดิมจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPL และมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟู 2566 ได้ไม่เกิน 30 %ของหนี้เดิมและไม่เกิน 150 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ใหม่จะต้องไม่เคยกู้เงินกับสถานบันการเงินอื่น ๆ มาก่อนและกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับการยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งจะมีระยะเวลาในการกู้สิ้นเชื่อ 5 ปีใน 2 ปีแรก ผู้กู้สินเชื่อฟื้นฟูจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2% ต่อปี และปีถัดไปทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 % ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดแล้วสำหรับที่สนใจจะยื่นขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจในมาตรการช่วยเหลือและเป็นสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านคุณได้เลย หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการก็ได้เช่นกัน

อัพเดทวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

  • 15,000 บาทขึ้นไป
  • ไม่เกิน 23% ต่อปี
  • ระหว่าง 20-59 ปี

ขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพผ่านแอพบัวหลวง

สมัครยูเมะพลัส

  • 7,000 บาทขึ้นไป
  • ไม่เกิน 25% ต่อปี
  • ระหว่าง 20-55 ปี

สมัครบัตรยูเมะพลัสได้รับดอกเบี้ยพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลับไปด้านบน