ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 รับชดเชย เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 รับชดเชย เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน

ประกันสังคมคืออะไร? รู้แล้วรีบลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 กันเลย

ประกันสังคมคืออะไร? ขอบอกแบบตรง ๆ ว่าประกันสังคมก็คือการทำประกันกับรัฐบาล ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันหรือเรียกว่าเงินสมทบนั่นแหละ จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมเป็นรายเดือนโดยนายจ้างจะหักจากเงินเดือนทุกเดือนจำนวน 5% และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองจากการทำ ประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน หากประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการคลอดบุตรและทุพพลภาพรวมถึงการเสียชีวิตและเงินสงเคราะห์บุตรหรือชราภาพอีกด้วย รีบลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 เพื่อรับสิทธิ์กันเลย สำหรับการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ไม่ว่าจะเต็มใจทำหรือไม่เต็มใจทำก็ตาม แต่สิทธิ์ที่จะคุณจะได้รับจากประกันสังคมนั้นมากมายเกินคุ้มจริง ๆ หลายคนอาจไม่ชอบในการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 อาจเป็นเพราะกลัวถูกหักเงินเดือนจึงไม่ปลื้มมากนัก รู้ไหมว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่คุณเลือกไว้และคุณยังจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย แม้เวลาตกงานก็อย่าลืมลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 เพื่อให้ประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยรายได้ให้กับคุณ

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 เพื่อรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ในปี 2566

สำหรับคนที่ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 และทำประกันสังคมใครได้สิทธิบ้างมาดูกัน จะได้รับสิทธ์การลดหย่อนภาษีและยังจะได้รับความคุ้มครองอื่น ๆ อีก 7 กรณีดังนี้
  1. กรณีว่างงานมาตรา 33 สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบมา 6 เดือนไปแล้ว ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงานต้องรายงานตัวภายใน 2 ปีนับตั้งแต่ว่างงานเพื่อจะได้รับเงินชดเชยประกันสังคม
2. กรณีเจ็บป่วยเมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนไปรักษาจะได้รับการรักษาฟรีและถ้าหมอให้หยุดพักงานคุณก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วันปี และไม่เกิน 180 วัน สำหรับโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ไว้แล้วยังจะได้รับการรักษาฟันฟรี ปีละ 900 บาท
3. กรณีการคลอดลูก เมื่อจ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนวันคลอด
4. กรณีทุพพลภาพ เมื่อจ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเกิดเหตุ
5. กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนได้ทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 และได้จ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต
6. กรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมและได้จ่ายเงินสมทบไปแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนที่จะได้รับเงินทดแทน
7. กรณีชราภาพ สำหรับผู้ทำประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยจะจ่ายเงินให้จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และล่าสุดนี้ สิทธิ์ประกันสังคมเงินชราภาพล่ายังคงเดิมและกำลังมีการปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ ต่อไปในอนาคตผู้ประกันตนมาตรา 33 จะมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการรับเงินชราภาพ 

เช็คสิทธิ์การลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ปี 2566/2023

สำหรับการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม เพื่อการรับเงินทดแทนได้ที่ไหนได้บ้าง ทุกคนต้องรีบเช็คว่าใครได้สิทธิบ้างและการรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตนที่ได้ทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ไว้แล้วและประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานจะทำการโอนเงินให้เดือนละ 1 ครั้ง ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 แจ้งไว้ ต้องทำการเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานว่าบัญชีที่คุณให้ไว้ตรงกับบัญชีที่คุณใช้ในปัจจบันไหมและบัญชียังใช้งานได้หรือไม่ เพื่อรอรับเงินชดเชยทดแทนรายได้และให้ทำการยื่นแจ้งว่างงานประกันสังคมว่าคุณตกงานเพื่อขอรับเงินชดเชย หลังจากรู้ว่าว่างงานต้องรีบทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 และควรเช็คดูว่าจะได้รับเงินทดแทนในกรณีใดบ้างที่เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ดังนั้นจำเป็นจะต้องลงทะเบียนว่างงานในระบบกันสังคมเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเอง ในกรณีคนว่างงาน คนที่จะได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 นั้นคือผู้ที่ทำประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานถึงจะมีสิทธิ์รับเงินทดแทนได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 ออนไลน์เว็บไซต์

มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน และเตรียมการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น ให้เข้าไปที่ https://e-service.doe.go.th/login.do เพื่อทำการลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ ให้กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสาร เพื่อทำการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33
1. กรอกข้อมูลส่วนตัว  2. วุฒิการศึกษา ของผู้ ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33
3. ทำการแจ้งสถานะ การออกจากงานว่าเป็นการลาออกงานหรือถูกเลิกจ้างงานแจ้งให้ชัดเจน
4. ข้อมูลต้องการหางานทำการค้นหาตำแหน่งงานว่างหรือเลือกสมัครงานได้
5. ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระระบุประเภทอาชีพ เพื่อแจ้งว่างงานประกันสังคม
6. กรอกข้อมูลในแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
7. ให้แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์อย่าลืมตรวจดูบัญชียังใช้ได้อยู่หรือไม่
8. สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 การว่างงานผ่านออนไลน์ได้ ก็ไม่เป็นไรในปี 2023/2566 นี้สามารถติดต่อกับกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานโดยตรงได้ที่โทร 02-2469292 และติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือจะติดต่อที่สำนักจัดงานจัดหางานในเขตพื้นจังหวัดที่คุณอยู่ได้เลย เพื่อรับเงินประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยรายได้ของคุณที่ขาดหายไป การทำประกันสังคม ม 33 เป็นสิ่งคู่ควรกับทุกคนที่มีเงินเดือนในวันว่างงานก็ยังได้รับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ที่มีไว้ให้มากมาย

กลับไปด้านบน