บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? และสมัครอย่างไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? และสมัครอย่างไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? วันนี้มีคำตอบ (อัปเดตข่าวปี 2023)

จากการอัปเดตข่าวล่าสุดของข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นทำให้ทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 เป็นจำนวนมากซึ่งก็เกิดคำถามที่ตามมาเป็นจำนวนมากด้วย อย่างเช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? หรือที่ภาษาพูดมักจะเรียกว่าบัตรคนจนยังใช้ได้ไหม? สิทธิ์ต่างๆ ยังใช้ได้ไหม? และเงินสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหน? โดยทั้งนี้ระยะเวลาโครงการต่อเดือนสำหรับผู้ที่เป็นรายเก่าที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่ตั้งคำถามว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้ไหม คำตอบก็คือเงินสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดทั้งเดือนจนว่าจะเริ่มระยะเวลาโครงการใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหมก็นับว่าหากไม่มีประกาศเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนผ่านทางออนไลน์หรือข่าวในโทรทัศน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 น่าจะยังใช้ได้อย่างแน่นอน

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? สิทธิ์ต่างๆ มีอะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? สิทธิ์ต่างๆ มีอะไรบ้างนั้นในหัวข้อนี้จะมาเจาะลึกในสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับกัน โดยทางเงินสวัสดิการแห่งรัฐจะทำการโอนเข้าในทุกๆ วันที่ 1 วันที่ 18 และวันที่ 22 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้

  • ในวันที่ 1 จะได้เงิน 200/300 เพื่อนำไปซื้อสินค้าที่ต้องการ และหากถามว่าการลดค่าก๊าซหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม คำตอบคือยังได้เพราะค่าก๊าซจะได้รับการลดในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเป็นจำนวน 100 บาท อีกทั้งยังได้ค่าโดยสารในการเดินทางทั้งบขส. รถไฟ รถเมล์และรถไฟฟ้า เป็นจำนวน 500 บาทอีกด้วย
  • ส่วนในวันที่ 18 หากถามว่าการชดเชยค่าน้ำจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหมก็ตอบเลยว่ายังได้และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยังชดเชยค่าไฟฟ้าอีกด้วยโดยไม่เกิน 315 บาท และในการชดเชยค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท
  • วันที่ 22 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหมก็ตอบเลยว่ายังได้ เนื่องจากในวันที่ 22 เป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะได้รับเป็นจำนวนเงิน 200 บาท

ตรวจและเช็คสิทธิ์ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหม? 

ในขั้นตอนของการเช็คและตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหมและเงินสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหนสามารถเช็คข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ง่ายๆ ด้วย 3 ช่องทางด้วยกัน

  • เช็คว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของทางโครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th
  • ตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางหน่วยงาน 7 หน่วยที่รับลงทะเบียน
  • เช็คว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้ได้ไหมผ่านเบอร์ Call Center ของทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
กลับไปด้านบน