อัพเดทดอกเบี้ยบัตรเครดิต พร้อมวิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต 2022

อัพเดทดอกเบี้ยบัตรเครดิต พร้อมวิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต 2022

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตคืออะไร

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตคือจำนวนเงินที่ตอบแทนการให้กู้ของธนาคารและถือเป็นค่าบริการของธนาคารด้วย ซึ่งบัตรเครดิตดอกเบี้ยแต่ละธนาคารก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องโปรโมชั่น เพราะอัตรา คำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตอาจจะไม่เท่ากันได้เนื่องจากโปรโมชั่นของแต่ละประเภทบัตร และก็เป็นเรื่องที่ให้คำตอบได้ยากมากในเรื่องของบัตรเครดิตไหนดีสุด เพราะแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งแม้แต่ในปี 2565 บัตรต่างๆ เช่น บัตรเงินด่วนจากการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 ก็ยังคงแข่งขันในเรื่องโปรโมชั่น แต่การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตโดยปกติจะอยู่ที่ 18% ต่อปี แต่ทว่าด้วยวิกฤติโควิดอาจจะเหลือแค่ 16% ต่อปีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคผ่านดอกเบี้ยบัตรเครดิตส่วนวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตสามารถคิดได้ตามสูตรคำนวณทางคณิตว่าแต่ละเดือนจะต้องจ่ายเท่าไร ทุกคนควรทราบการคํานวณการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตด้วยเพื่อจะไม่โดยเอาเปรียบ เพื่อได้ทราบดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ถูกต้อง 

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมีสูตรคิดยังไง 

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน และจะมีความสำคัญในการทำเรื่องขอพักชําระหนี้บัตรเครดิตด้วย ซึ่งบัตรเครดิตที่ดีที่สุดที่ไม่คิดดอกสักบาทกับผู้บริโภคเลยก็มี แต่ต้องเข้าเงื่อนไขด้วย แต่หากใครที่ไม่เข้าเงื่อนไขก็สามารถมาคํานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้ผ่านสูตรนี้ ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ คูณ อัตราดอกเบี้ยต่อปี คูณกับ จำนวนวันจากวันที่ทำรายการถึงวันที่สรุปยอดบัญชีแล้วนำมาหารด้วยจำนวนวันใน 1 ปี ก็จะสามารถทราบอัตราดอกเบี้ยผ่านการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้ แต่ถ้ากรณีมีหนี้สินเหลือสามารถคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้ด้วยสูตรนี้ค่าคงค้างคูณกับอัตราดอกเบี้ยต่อปีและคูณกับ จำนวนวันจากวันที่ชำระคืนบางส่วนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีแล้วนำมาหารด้วยจำนวนวันในหนึ่งปี ซึ่งปี 2022 สามารถดูผ่านออนไลน์ได้ว่าธนาคารไหนดอกถูก รวมถึงสอบถามวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากธนาคารได้ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันในการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตของดอกเบี้ยบัตรเครดิตธนาคาร

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตมีข้อดียังไงต่อผู้บริโภค 

อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็มีความดีอยู่ตรงที่หากใครรู้จักใช้โปรโมชั่น ก็จะไม่เสียดอกเบี้ยสักบาทเดียว หรือที่เขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ย 0%นั้นเองสามารถดูผ่านออนไลน์ได้ ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตด้วย อาจพูดได้เลยว่าถ้ารู้จักใช้โปรโมชั่นการคํานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะเป็นเรื่องที่เราลืมไปเลย ไม่ต้องมีสูตรคํานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตอีกต่อไป เพียงใช้โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต0%ระยะเวลา 6เดือน แต่ถ้าใครที่ไม่เข้าเงื่อนไข 0%บัตรเครดิตดอกเบี้ย18%ต่อปีถือว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตช่วยให้เรามีวินัยในการใช้เงินด่วนออนไลน์ไปก็แล้วก็กัน เพราะคงไม่มีบัตรเครดิตไหนดีสุดเพราะมันมีโปรโมชั่นแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ซึ่งแต่ละคนจะมีบัตรเครดิตที่ดีที่สุดในใจอยู่แล้ว ที่ทำให้ดอกเบี้ยบัตรเครดิตเป็นเรื่องเล็ก

กลับไปด้านบน