ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมและแนะนำขั้นตอนรับเงินสงเคราะห์บุตร

ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมและแนะนำขั้นตอนรับเงินสงเคราะห์บุตร

รับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างไร อัพเดทใหม่ 2022

ในปี 2022 ที่มีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ แน่นอนว่าหลายๆ ท่านอาจต้องตกงาน หรือต้องออกจากงาน แต่รู้หรือไม่ว่า เมื่อท่านตกงานแล้ว นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือจากประกันสังคมอันเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลแล้ว ยังรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้อีกอย่าง นั่นก็คือลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร สำหรับท่านที่มีบุตร สามารถเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรรับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม และเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมย้อนหลังได้ด้วย หากใครกำลังเดือดร้อน อย่ารอช้า รีบติดตามข่าวเงินสงเคราะห์บุตรได้เลย

เงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม 2022

  1.  ผู้ที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ต้องเป็นผู้ว่างงานที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  2. บุตรสำหรับรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
  3. เงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบ ชัดเจนว่าจะรับเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงานได้ บุตรต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกินถึง 6 ปีบริบูรณ์ และรับได้พร้อมกันไม่เกินครั้งละ 3 คนเท่านั้น
  4. เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงาน โดยท่านยังสามารถลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเพิ่มเติมได้หากว่างงาน

ความแตกต่างของเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

  1. จำนวนเงิน: เงินสงเคราะห์บุตรจะได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นจำนวน 800 บาท แต่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทเท่านั้น
  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: เงินสงเคราะห์บุตร 2565 เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล อันเป็นเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงานจากหน่วยงานประกันสังคม โดยลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้ที่หน่วยงานประกันสังคม ขณะที่เงินอุดหนุนบุตร 600 จะขึ้นตรงกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3. เงื่อนไขการรับสิทธิ์: เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมผู้รับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคมไม่น้อยกว่า 12 เดือน ส่วนเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทสำหรับครอบครัวรายได้น้อย มีรายได้เฉลี่ยไม่เกินคนละ 100000 บาทต่อปี ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ทั้งเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนบุตร 600 ก็รับเงินได้ทั้งเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม และเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

วิธีรับเงินสงเคราะห์บุตร

เมื่อผู้ประกันตนตกงาน สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงานโดยการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดหนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม
  2. เตรียมเอกสารและหน้าสำเนาบัญชีธนาคารไปยื่นขอเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงาน พร้อมยื่นขอสิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนรัฐบาลของผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้พร้อมกันที่หน่วยงานประกันสังคมทุกสาขา

เพียงเท่านี้ ผู้ประกันตนก็ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเรียบร้อย และรอรับเงินอุดหนุนรัฐบาลเข้าบัญชีหลังยื่นขอเงินสงเคราะห์บุตรกรณีว่างงานได้แล้ว โดยหลังจากลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมแล้ว หน่วยงานประกันสังคมจะโอนเงินสงเคราะห์บุตรเข้าบัญชีที่ท่านแจ้งไว้

หากท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตร 2565 ก็โทรติดต่อสอบถามเงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติมได้ที่ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับไปด้านบน