ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคมวันไหน อัปเดตล่าสุดที่นี่

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนมกราคมวันไหน อัปเดตล่าสุดที่นี่

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศวันไหน อัปเดตระยะเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เตรียมเช็ครายละเอียดด่วน! ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ในเดือนมกราคม มีข้อความประกาศผลเช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อย่างไรบ้างและรายละเอียดการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เช็คให้ดีก่อนเสียสิทธิ์ 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566การประกาศผลมีแบบไหนบ้าง 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จะแบ่งคำตอบหรือผลการประกาศออกเป็น 3 กรณีเท่านั้น

  • ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อความ “ผ่าน” กรณีที่ขึ้นว่าผ่านท่านจะต้องรอการยืนยันตัวตนผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหากไม่มีการยืนยันรับสิทธิ์ในช่องทางที่กำหนดก็ถือว่าสละสิทธิ์ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อความ “ไม่ได้รับสิทธิ์” หมายความว่าไม่ผ่านและไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้
 • เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อความ “อุทธรณ์” ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรากฏข้อมูลเช่นนี้หมายความว่าท่านยังไม่ผ่านแต่สามารถยื่นเอกสารเพื่อขออุทรรายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนได้ และมีโอกาสพิจารณาตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านใหม่อีกครั้ง

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ติดต่อหน่วยงานบัตรคนจน 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แล้วหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางอย่างก่อนอื่นก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่หน่วยงานใกล้บ้านของท่านแต่สามารถติดต่อผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่หน่วยงานและ Call Center รายละเอียดดังนี้ 

 • ติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกระทรวงการคลัง สามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น ถึง 16:30 น โทรศัพท์เบอร์ 094 858-9794
 • ติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น ถึง 16:30 น โทรศัพท์เบอร์ 02 273 9020 ต่อหมายเลข 3502 3503 3506 3518 3536 3542
 • ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทรศัพท์เบอร์ 0-2109-2345 ในวันเวลาราชการเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น ถึง 17:30

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะใช้อย่างไร 

เมื่อทราบผลประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โดยพบว่าได้ผ่านหลักเกณฑ์ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับการประกาศตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังสามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ผ่านบัตรประชาชนของท่านที่มีรูปแบบของSmart ID Card ได้เลยทันที 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ชี้แจงสรุประยะเวลาโครงการ ประกาศวันไหน

ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเดินทางมาถึงช่วงเวลาแห่งการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โดยเราจะสามารถสรุปช่วงเวลาที่ระยะเวลาโครงการได้ดำเนินการได้สั้นๆดังต่อไปนี้ 

 • ช่วงเวลาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะอยู่ระหว่างวันที่ 5 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การลงทะเบียนและตรวจสอบผลว่าสัมพันธ์กับกรมการปกครองได้หรือไม่ในรอบของทุกวันศุกร์เฉพาะในเดือนกันยายน 2565 หากคุณสมบัติถูกต้องจะปรากฏข้อมูลแต่หากขึ้นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนไปดำเนินการกับหน่วยที่รับลงทะเบียนผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • โดยจะสามารถดูรายละเอียดประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเดือนมกราคม 2561 หากผ่านสามารถรอการยืนยันตัวตนในลำดับต่อไป แต่หากพบว่าไม่ผ่านให้รอการยื่นอุทธรณ์และยื่นเรื่องหรือข้อมูลที่คิดว่าสามารถขออุทธรณ์ได้ในเรื่องของคุณสมบัติผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่าน 
 • สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและขึ้นผลการลงทะเบียนประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตน 3 ช่องทางดังนี้ 
  • ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย 
  • ยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน 
  • ยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการเข้าไปดูรายละเอียดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบสถานะได้ด้วยตัวเองจะไม่ได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางอื่นๆแต่อย่างใดโดยเมื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สามารถคลิกเข้าไปให้ที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะมีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนได้เป็นอย่างดีโดยที่จะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูลส่วนตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวโดยจะต้องทราบข้อมูลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566ช่องทางและวิธีการในการตรวจสอบ 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จะไปเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ทำการลงทะเบียนที่จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดด้วยตัวเองว่าตัวเองผ่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิประโยชน์และการตรวจสอบนั้นก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง https://welfare.mof.go.th/ โดยจะถือเป็นการตรวจสอบสถานะที่สามารถเชื่อถือได้ทั้งนี้สามารถเช็คได้หลากหลายเว็บไซต์แต่สามารถยึดภายในเว็บไซต์หลักได้เลยเพราะเป็นสารที่จะทำได้ทั้งลงทะเบียนตรวจสอบสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านรวมทั้งรายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ภายในเว็บไซต์รวมไม่ถึงขั้นตอนให้เปิดแก้ไขข้อมูลผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนตัวก็สามารถติดตามระยะเวลาที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้เลยทันที

กลับไปด้านบน