• sign up
  • login
สมัครสมาชิก

Date of birth

login

ปรัชญา

"โลกของดนตรีมีความหลากหลายมากมายแตกต่างกันไป หลายคนได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลง ได้เต้นไปตามจังหวะของเสียงเพลงอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆ บางคนเป็นนักร้อง หรือนักดนตรีที่ได้เล่นเครื่องดนตรีต่างๆ ด้วยตนเอง ได้แบ่งปันสุนทรียภาพและความสุขทางดนตรีให้กับผู้อื่น
 
ศาสตร์ด้านจิตรกรรมก็เช่นเดียวกัน อยากให้ทุกท่านทิ้งแนวความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชื่นชมภาพเขียนได้เพียงอย่างเดียว เราจึงสร้างพิพิธภัณฑ์อินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ที่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสและมีส่วนร่วมกับงานศิลปะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
 
หลังจากที่เราได้ทําการเปิดพิพิธภัณฑ์เป็นเวลากว่า 1 ปี มีผู้ชมมากมายที่ได้มาที่นี่ โดยมีทั้งกลุ่มเพื่อนฝูง คู่รัก และครอบครัว ผู้ชมทั้งหลายต่างได้มาสนุกสนาน และสร้างความทรงจําที่ดีร่วมกัน และเมื่อเราได้เห็นภาพความสุข ความประทับใจเช่นนั้นก็ได้มีแนวความคิดว่า นี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องทําการเพิ่มเติม ปรับปรุง ตกแต่งในส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความน่าสนใจตลอดเวลา และเราเองก็มีความยินดีที่สร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ที่มอบความสุขให้กับทุกคน
 
สุดท้ายนี้เราสัญญาว่า เราจะพยายามที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีความสนุกสนาน สวยงาม และเป็นที่ที่สามารถสร้างความประทับใจ และกลายเป็นความทรงจําให้แก่ทุกท่านร่วมกันไปอีกนานแสนนาน"
 
ชิน แจยอล
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งอาร์ท อิน พาราไดรซ์